SOLE PROPRIETORSHIP / JOINT VENTURE FACTOTRIES:

 

SHENZHEN PALM BEACH CAMPING MANUFACTORY CO. LIMITED. (SHENZHEN)

    

 

TIANJIN HUANQIU RECREATION PRODUCT CO., LIMITED. (TIANJIAN)

     PANYU IN-WAY OUTDOOR GOODS MANUFACTORY LIMITED. (GUANGZHOU)

    

 

DANYANG GREAT YIELD CAMPING GOODS CO., LTD (JIANGSU)